Regulamin

Regulamin na rok szkolny 2021/22.
  1. Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową, w wyznaczone dni tygodnia, przez cały rok szkolny od września do czerwca z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Wszystkie materiały są wliczone, fartuchy ochronne do pracy na miejscu.

  1. Opłata miesięczna wg cennika na stronie www.warsztaty sztuki.com.pl powinna być uregulowana na początku miesiąca na konto: Bank Pekao SA 78 1240 1268 1111 0010 2521 4526 lub na miejscu kartą lub gotówką. Jest dostępny terminal płatniczy PayTel.
  2. Nieobecności zgłoszone najpóźniej 1 (jeden) dzień przed zajęciami można odrobić w uzgodnionym terminie do końca roku szkolnego. W przypadku niemożliwości odrobienia zajęć dokonam zwrotu nadpłaty na koniec roku szkolnego.
  3. W przypadku niezgłoszenia nieobecności (najpóźniej 1 dzień przed zajęciami) opłata za zajęcia przepada. Będzie można tę nieobecność w miarę możliwości do końca roku odrobić.
  4. Zapisy przez formularz http://www.warsztatysztuki.com.pl/zapisy/ lub telefonicznie 608119806.
  5. W roku szkolnym 2021/22 obowiązują maseczki ochronne w pomieszczeniu, dezynfekcja rąk przed wejściem do pracowni. Pomieszczenie i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć są dezynfekowane po każdej grupie uczestników. Proszę nie uczestniczyć w zajęciach jeśli występują objawy przeziębienia, powiadomić mnie telefonicznie, sms. W przypadku długiej przerwy chorobowej zwrot nadpłaty zrobię na koniec semestru lub roku szkolnego.
  6. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022