Cennik

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia miesiąca na miejscu lub na konto:

Warsztaty Sztuki Agnieszka Kopczyńska Kardaś

80-156 Gdańsk, ul. Żołnierska 2

Bank Pekao SA 78 1240 1268 1111 0010 2521 4526

Proszę o terminowe wpłaty.

CENNIK na rok szkolny 2016-2017

W roku szkolnym 2016/17 pracujemy w systemie semestralnym, który obejmuje program zajęć na ok. 15 tygodni. Realizacja programu jest możliwa jedynie przy systematycznym uczęszczaniu. Nieobecności proszę zgłaszać, nie zgłoszona nieobecność oznacza, że zajęcia przepadają i jednocześnie nie mogę zapewnić , że uczestnik zrealizuje w pełni program Warsztatów. Zgłoszone nieobecność będziemy odrabiać.

Zajęcia  grupowe1 godz. w tyg.2 godz. w tyg.
1 uczestnik140 zł miesięcznie (35zł/h)240 zł miesięcznie   (30zł/h)
Rodzeństwo 2240 zł     ,,               (30zł/h)400 zł     ,,                 (25zł/h)
Rodzeństwo 3280 zł    ,,                (23zł/h)500 zł    ,,                  (21zł/h)
Zajęcia indywidualne
1 uczestnik160 zł miesięcznie    (40zł/h)285 zł miesięcznie (35zł/h)
Rodzeństwo 2285 zł miesięcznie    (35zł/h)500 zł miesięcznie (31zł/h)

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia miesiąca na miejscu lub na konto:

Warsztaty Sztuki Agnieszka Kopczyńska Kardaś

80-156 Gdańsk, ul. Żołnierska 2

Bank Pekao SA 78 1240 1268 1111 0010 2521 4526